Nº 65 revista Al Margen. dossier: "sexe i afectivitat"
Primavera de 2008
Presentació: divendres 9, 20h. al Ateneu